Husk generalforsamling Torsdag d. 6-6-2019 kl. 19.00.

Sted: Rask Mølle Kro.

 

Venlig Hilsen

Rask Mølle Varmeværk A.M.B.A