Generalforsamling Tirsdag d. 22-6-2021 kl. 19.00.

Sted: Rask Mølle Kro.

Venlig Hilsen

Rask Mølle Varmeværk A.M.B.A

Generalforsamling 2021