Generalforsamling Torsdag d. 17-9-2020 kl. 19.00.

Sted: Rask Mølle Kro.

Venlig Hilsen

Rask Mølle Varmeværk A.M.B.A

Generalforsamling 2020