Der er nu mulighed for at se sit forbrug på nettet.
Alle forbruger har nu fået nye måler sat op.

Se mere under fanen selvbetjening-eButler.