Rask Mølle Varmeværk er påbegyndt udskiftning af varmemåler.
Alle måler vil være skiftet senest marts 2018.
De nye måler vil blive fjern aflæst en gang i døgnet.
Forbrugeren vil få mulighed for at se sit forbrug via eButler
som Rask Mølle Varmeværk og Rask Mølle Vandværk har opsat i byen.
Mere information omkring eButler kommer senere her på hjemmesiden.